Kom ihåg!

Testa din jordfelsbrytare på söndag.

På söndag är det dags att säga hejdå till sommartid och ställa tillbaka klockan igen. Passa då på att testa din jordfelsbrytare när du ändå ställer om klockan.

Säker el
En jordfelsbrytare är en elektrisk säkerhetsanordning som används för att skydda människor från elektriska stötar och eldsvådor. Den fungerar genom att övervaka strömmen som går in och ut ur en elektrisk apparat. Om den upptäcker en obalans mellan dessa strömmar, vilket indikerar att en del av strömmen går en oavsiktlig väg, bryter den omedelbart strömmen. På detta sätt förhindrar jordfelsbrytaren farliga situationer genom att snabbt avbryta strömmen och minimera risken för elektriska olyckor. Det bör finnas minst en jordfelsbrytare i varje hem, och de bör dessutom testas varje år.

Testa din jordfelsbrytare
Du hittar vanligtvis din jordfelsbrytare vid elcentralen. Det finns ofta en test-knapp som är märkt med ett T. När du trycker på test-knappen ska jordfelsbrytaren lösas ut och hela huset släckas. Är det så att hela huset släcks så fungerar jordfelsbrytaren. Om inget händer när du trycker på test-knappen bör du kontakta din elektriker.

När du har säkrat att jordfelsbrytaren fungerar så kan du återställa den. Då kommer elen tillbaka och alla digitala klockor blinkar. Alltså perfekt att göra när du ändå ska ställa om klockorna.

Kom ihåg att testa dina jordfelsbrytare två gånger om året och tänk på att du kan ha flera jordfelsbrytare hemma.

CSA Installation AB

Hörngatan 1

573 42 Tranås

076-164 34 44