LADDBOX

LADDBOX

Snabbt och säkert med laddbox

När du laddar med laddbox hemma får du inte bara en snabb laddning av bilen utan även en trygg och säker laddning. Vi på CSA Elinstallation har installerat laddboxar sedan 2017 och har stor erfarenhet för så väl hemmaladdning och även för allmänna platser.

När vi installerar våra laddboxar ser vi till att installationen från central till laddbox sker på ett korrekt sätt, på så sätt utesluter vi varmgång i kablar och kopplingar.

Varning för vägguttaget

Idag är det vanligt att elbilar och laddhybrider laddas i ett vanligt vägguttag, något som elsäkerhetsverket starkt avråder från. Detta framför allt för att ett vägguttag inte dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det innebär alltså att det finns en överhängande risk för brand i uttaget eller i ett annat uttag som är på samma kabel i fastigheten.

Även försäkringsbolag anser att elsäkerhetsverkets avrådan är så tydlig kring laddning i vägguttag att man ska undvika det. Vissa försäkringsbolag menar dessutom att de eventuellt inte betalar ut full ersättning som man kan härleda till att laddningen skett genom ett vanligt vägguttag.

Laddbox rekommenderas

Vill du ladda din elbil på ett säkert och effektivt sätt ska du installera en laddbox på hemmaplan. En laddbox är anpassad för att klara av de påfrestningar som sker under laddningen. Laddboxen kommunicerar dessutom med bilen under hela laddningsförloppet och anpassar sin laddeffekt till vad bilen klarar av att ta emot. Den tar även hänsyn till ett antal olika parametrar som värmeutveckling och batteristatus. Om något går fel under laddningen stängs laddstationen av omedelbart, på så sätt undviker man risk för batteriskador i bilen.

Lastbalansering

En stor utmaning är att huvudsäkringen i en fastighet faktiskt inte räcker till. Vi har löst problemet genom att använda oss av laddboxar med tillhörande lastbalansering. Det innebär att laddboxen kommunicerar med fastigheten och anpassar laddeffekten utefter hur mycket effekt som faktiskt finns tillgängligt.

När du kommer hem på kvällen och använder mer el, till exempel genom att laga mat, styr laddboxen ner effekten tillfälligt. När du senare på kvällen inte förbrukar lika mycket el ökar effekten igen. På så sätt riskerar du aldrig att fastighetens huvudsäkring blir överbelastad under laddning.

Vill du boka en tid för offert eller installation? Tveka inte på att kontakta oss.

csa elinstallation installation laddbox laddpaket

Kan jag få bidrag för laddbox?

Ja, som privatperson har du möjlighet att söka bidrag på halva beloppet, 50%, på hela installationen av laddbox.
Läs mer på Skatteverket

Vad kostar laddbox?

Vi erbjuder laddbox och installation för 19 490 kr.

Priset gäller under förutsättning att huvudsäkring 20A är installerad och att plats finns i din elcentral. Ny kapsling kan tillkomma.

Vid installation ingår:

  • Resa: Max 30km
  • 10 m installationskabel
  • 1 st håltagning i yttervägg

Laddbox

3-fas laddare för väggmontage

Lastbalanserare

Håller koll på förbrukningen

Tillval

Åskskydd: 2.500 kr
Laddkabel 7,5 m: 1.600 kr
Pris efter skatteavdrag.

Vilka mer tjänster erbjuder vi?

Vi har bred när det kommer till el och elinstallationer. Vi kan även hjälpa dig med följande tjänster:
Elinstallation
Elservice
Solceller
Nätverk

CSA Installation AB

Hörngatan 1

573 42 Tranås

076-164 34 44