SOLCELLER

Solceller

Framtidens energikälla

Solceller gör det möjligt att fånga den fria energin för att omvandla ljuset till elektricitet. Man kopplar solceller i moduler och man kan montera dem på många sätt för att anpassa efter den bästa ljuskällan. Ett solcellssystem är faktiskt inte helt beroende av direkt solljus. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 av energin jämfört med en solig dag.

Solen är en gratis energikälla i form av naturligt ljus. Det är dessutom en energikälla som finns i överflöd. Med solenergi kan du få ett underhållsfritt alternativ som kan ge dig ett fast elpris i många år.

Hur funkar solceller

Solceller eller solcellspaneler omvandlar ljus till elektricitet genom halvledarmaterial mellan en glasskiva och polymerrasin. När elektroner i halvledarmaterialet utsätts för dagsljus laddas de med energi. Detta leder till att elektronerna flödar genom materialet och genererar likström. En omvandling av likströmmen sker där efter till växelström så att den kan anslutas till elnätet och ledas vidare till huset.

Riktning och lutning

För att få bästa resultat av solceller bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10-50°. Solcellspaneler som är riktade rakt östligt eller västligt fungerar också, även om effekten kommer bli mindre.

Skuggning

Eftersom solcellsmodulerna är ihopkopplade kan skuggning av en enskild solcell påverka hela systemets prestanda. Man kan tillåta skuggning tidigt eller sent på dagen utan att det påverkar verkningsgraden för mycket, men dagtid bör det vara skuggfritt. Därför ska man alltid kontrollera om det finns träd, skorstenar eller något annat som kan skugga panelerna. En vanlig lösning är att montera en optimerare till varje solcellspanel. Om skuggning sker gör påverkar det enbart den panelen och inte resterande.

kWp och kWh

När man pratar om solceller pratar man oftast om kWp (kilowattpeaks) och kWh (kilowattimmar), men vad är skillnaden?

kWp Solceller mäts i kWp (kilowattpeaks). kWp indikerar hur mycket energi som genereras när de är som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

kWh Den totala mängden el som genereras på ett år mäts i kWh (kilowattimmar).

Vill du boka en tid för offert eller installation? Tveka inte på att kontakta oss.

solceller solcellspanel csa elinstallation installation

Kan jag få bidrag för solceller?

Ja, som privatperson har du möjlighet att söka bidrag genom Grön teknik hos Skatteverket.
Läs mer på Skatteverket

Kan jag sälja el?

Ja. En elmätare kontrollerar den egna förbrukningsnivån för att eventuellt kunna sälja överskottsel.

Vilka mer tjänster erbjuds?

Vi har bred när det kommer till el och elinstallationer. Vi kan även hjälpa dig med följande tjänster:

Elinstallation

Elservice

Laddbox

Nätverk

CSA Installation AB

Hörngatan 1

573 42 Tranås

076-164 34 44